Wat staat er in de Ambtenarenwet over discriminatie?

Antwoord:

Er staan 2 artikelen over discriminatie in de Ambtenarenwet:

  • De overheid mag geen onderscheid maken in de voorwaarden waaronder een aanstelling wordt verleend tussen ambtenaren op basis van een verschil in arbeidsduur (art. 125g). Er mag dus geen onderscheid worden gemaakt tussen ambtenaren die fulltime werken en ambtenaren die parttime werken.
  • De overheid mag geen onderscheid maken tussen ambtenaren in de voorwaarden waaronder een aanstelling wordt verleend op basis van het al dan niet tijdelijk karakter van de aanstelling (art. 125h). Er mag dus geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen met een contract voor onbepaalde tijd en mensen met een contract voor bepaalde tijd.

De artikelen 12, 13, 14, en 15 van de Algemene wet gelijke behandeling zijn van overeenkomstige toepassing.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend