Wat regelt de WIA als ik tijdelijk helemaal niet meer kan werken?

Antwoord:

Kunt u tijdelijk voor 80% of meer niet meer werken, dan krijgt u een uitkering op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling is onderdeel van de WIA. U krijgt de eerste 2 maanden 75% van uw laatstverdiende loon en daarna 70% (tot het maximum dagloon). U houdt deze uitkering totdat duidelijk is of u helemaal niet meer kunt werken of dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Herbeoordeling

Als bij een herbeoordeling blijkt dat u naar verwachting volledig arbeidsongeschikt zult blijven, dan krijgt u een uitkering op grond van de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Die uitkering bedraagt 75% van uw laatstverdiende loon (maximaal 75% van het maximum dagloon). U krijgt ook een IVA-uitkering als u bij de aanvraag van de WIA-uitkering volgens het UWV weinig tot geen kans op herstel hebt. Als u gedeeltelijk herstelt, krijgt u een WGA-uitkering die u kunt aanvullen met inkomen uit werk.

Onder het sociaal minimum

Als uw inkomen uit de WGA lager uitvalt dan het sociaal minimum dat voor u geldt, dan kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de WGA vindt u bij UWV.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-04-2016

Stuur door aan een vriend