Wat regelt de WIA als ik helemaal niet meer kan werken?

Antwoord:

Kunt u helemaal niet meer werken, dan bent u misschien volledig en langdurig arbeidsongeschikt. U valt dan in de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). U krijgt een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon tot aan het maximumdagloon.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2013

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend