Wat regelt de WIA als ik gedeeltelijk kan werken?

Antwoord:

Als u door ziekte of een handicap voor 35 tot 80% minder kunt verdienen krijgt u een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Deze uitkering wordt eventueel aangevuld met uw inkomen uit werk. Hoe meer u kunt werken, hoe hoger uw inkomen. U ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering, daarna een loonaanvulling of vervolguitkering. Meer informatie krijgt u bij het UWV.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend