Wat moet mijn werkgever doen om de re-integratie te laten slagen?

Antwoord:

De werkgever moet volgens de wet veel doen om te proberen u zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Hij moet zo nodig allerlei aanpassingen doen of voorzieningen treffen, u ander werk aanbieden of bijvoorbeeld de werktijden aanpassen. Het UWV toetst in het kader van de WIA-keuring of de werkgever voldoende heeft gedaan. Als herplaatsing binnen het eigen bedrijf niet lukt, moet de werkgever zich inspannen om bij een andere werkgever passend werk voor u te vinden.

Zonder uw medewerking kunnen de re-integratiepogingen van de werkgever niet slagen. Uitgangspunt bij de toetsing door het UWV is daarom dat van een werkgever niet méér wordt gevraagd dan redelijk is. Wat redelijk is, hangt af van vele factoren. Waaronder de bedrijfsgrootte, de branche, de aard van de beperkingen en het soort aanpassingen dat nodig zijn, de kosten en vergoedingen, de lengte van het dienstverband, en hoe gebruikelijk het is dat werkgevers in een bepaalde branche of bedrijfstak aanpassingen doen voor hun werknemers.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-04-2016

Stuur door aan een vriend