Wat moet je doen bij braken en diarree?

Antwoord:

Bij braken en diarree is het belangrijk dat u blijft drinken. U krijgt dan vocht binnen. Ook kunnen de volgende tips handig zijn.

Bij lichte klachten

Bij 1 of 2 keer overgegeven en/of 1 of 2 keer diarree:

  • Wacht rustig af.
  • Eet pas als u trek krijgt.
  • Een dieet is niet nodig.
  • Blijf drinken.

Bij ernstiger klachten

Bij vaker braken en/of ernstige diarree:

  • Blijf drinken: Als u diarree heeft, neem dan na elke ontlasting een glas vocht, liefst water of slappe thee.Als u veel moet braken, neem dan om de 5 minuten een paar slokjes. Aan kinderen kunt u regelmatig een paar lepels vocht geven, zodat er niet te veel in 1 keer in de maag komt. Drink tegen het uitdrogen eventueel opgelost ORS-poeder (oral rehydration solution). Vooral bij kinderen en ouderen moet u alert zijn op uitdrogingsverschijnselen. Neem hierover eventueel contact op met uw huisarts.
  • Neem alleen in noodgevallen medicijnen om diarree te stoppen (loperamide) en gebruik deze niet langer dan 2 dagen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen deze medicijnen niet gebruiken.

Bij heel ernstige klachten

Bij braken in combinatie met hoge koorts en/of bloederige diarree:

  • Neem contact op met uw huisarts.
  • Gebruik geen medicijnen, zoals loperamide.

Meer informatie

Sommige medicijnen, zoals de anticonceptiepil, kunnen door diarree of overgeven niet goed werken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-08-2014

Stuur door aan een vriend