Wat moet ik vóór de aankoop van een appartement weten over de splitsingsakte? 

Antwoord:

In de splitsingsakte en het splitsingsreglement ligt vast wat uw rechten en plichten zijn als eigenaar van een appartementsrecht. Welk deel van het gebouw is straks precies van u? Hoeveel moet u bijdragen aan gezamenlijk onderhoud en vernieuwing? En wat zijn bijvoorbeeld de voorschriften voor het gebruik van de appartementen? Dat zijn allemaal zaken die meespelen in uw afweging of u het appartement aankoopt (en zo ja, voor welke prijs).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend