Wat moet ik vóór de aankoop van een appartement weten over de splitsingsakte? 

Antwoord:

In de splitsingsakte en het splitsingsreglement ligt vast wat uw rechten en plichten zijn als eigenaar van een appartementsrecht.

  • Welk deel van het gebouw is straks precies van u?
  • Hoeveel moet u bijdragen aan gezamenlijk onderhoud en vernieuwing?
  • En wat zijn bijvoorbeeld de voorschriften voor het gebruik van de appartementen?

Dat zijn allemaal zaken die meespelen in uw afweging of u het appartement aankoopt (en zo ja, voor welke prijs).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2015

Stuur door aan een vriend