Wat moet ik meenemen naar het BPM-aangiftepunt?

Antwoord:

Naar het BPM-aangiftepunt moet u meenemen:

  • het voertuig* dat u wilt invoeren
  • het BPM-aangifteformulier dat u van het keuringsstation heeft gekregen.

* Onder voertuig wordt hier verstaan: een personenauto, een lichte bedrijfsauto (< 3500 kg) of een motor. Voor andere voertuigen gelden mogelijk andere procedures.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend