Wat moet ik doen bij vermissing of diefstal van kentekenplaten/kentekenbewijs? 

Antwoord:

Als u uw kentekenbewijs kwijt bent of als deze vermist is, moet u een vervangend kentekenbewijs aanvragen met een speciaal formulier van de RDW. U kunt dat telefonisch doen maar ook online.

Vermissing of diefstal van kentekenplaten én kentekenbewijs

  • Doe aangifte van vermissing of diefstal bij de politie.
  • Schaf (met het proces-verbaal) tijdelijke kentekenplaten aan.

NB. Met tijdelijke platen mag u in het buitenland rijden.

Vermissing of diefstal van 1 plaat en een deel van het kentekenbewijs

  • Doe aangifte van vermissing of diefstal bij de politie.
  • Schaf (met het proces-verbaal) een vervangend kentekenbewijs aan.
  • Koop (met het nieuwe kentekenbewijs) 2 nieuwe, vervangende kentekenplaten (of 1 in geval van motoren).

NB. Op het nieuwe kentekenbewijs en op de nieuwe kentekenplaten komt een duplicaatcode.

Vermissing van alleen de platen

Bij vermissing van 1 of 2 kentekenplaten hoeft u geen vervangend kentekenbewijs aan te vragen. U kunt dan bij een door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant nieuwe kentekenplaten aanschaffen. Hierbij moet u (of iemand namens u) het originele Voertuigbewijs (deel 1A) en een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Als er op het voertuig 2 kentekenplaten zitten, krijgt u ook 2 nieuwe kentekenplaten, ook al is er maar 1 kentekenplaat vermist.

De kentekenplaatfabrikant perst de kentekenplaten met een verhoogde duplicaatcode. Bovendien registreert de kentekenplaatfabrikant dat hij nieuwe kentekenplaten afgeeft omdat de oude zijn vermist.

Aansprakelijkheid voor overtredingen

Als iemand anders met de oorspronkelijke kentekenplaten overtredingen begaat, dan is de zichtbare duplicaatcode het bewijs dat de eigenaar/houder daarvoor niet aansprakelijk is. De duplicaatcode op kentekenplaten is ook zichtbaar bij fotocontroles langs de weg.

Let op: deze verplichting geldt óók voor de witte kentekenplaten die gebruikt worden op fietsendragers, opklapbare vorkheftrucks en op de lichte aanhangers waarop de witte kentekenplaat met de cijfer/lettercombinatie van het trekkende voertuig moet staan.

Handelaarskenteken

Voor erkende bedrijven geldt dat bij verlies of diefstal van HA-platen of van het handelaarskentekenbewijs een nieuw kentekenbewijs wordt verstrekt met een ander kentekennummer.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-02-2015

Stuur door aan een vriend