Wat moet ik doen als mijn kind bijwerkingen heeft van een vaccinatie?  

Antwoord:

Wat u moet doen als uw kind bijwerkingen heeft van een vaccinatie, hangt af van de ernst van de situatie. Het kan gaan om:

  • gewone bijwerkingen die veel voorkomen.
  • ernstige of onverwachte bijwerkingen die weinig of zelden voorkomen.

Gewone bijwerkingen

Een vaccinatie kan altijd wat vervelende bijwerkingen geven. Deze zijn normaal en houden 1 tot 2 dagen na de vaccinatie aan. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Gewone bijwerkingen zijn:

  • pijn op de prikplek
  • roodheid rondom de prikplek
  • zwelling rondom de prikplek
  • algemene ziekteverschijnselen: lichte koorts, hangerig, weinig trek hebben

U hoeft in deze situatie niets te doen.

Ernstige of onverwachte bijwerkingen

Heel soms komen ernstige of onverwachte bijwerkingen voor. Ernstige of onverwachte bijwerkingen zijn:

  • verkleuren van de benen
  • collaps (wit wegtrekken, slap worden en niet goed reageren, soms flauwvallen)

Wat moet u dan doen?

  1. U neemt contact op met uw huisarts. Die kan inschatten hoe ernstig de bijwerking is en wat er gedaan moet worden.
  2. U meldt het bij een volgend bezoek aan het consultatiebureau. Het consultatiebureau kan zo de bijwerkingen van vaccinaties bijhouden en onderzoeken.

Meer informatie

Meer informatie over bijwerkingen van vaccinaties en mogelijke oorzaken hiervan vindt u bij het RIVM. Bij het het Nederlands Bijwerkingen Centrum kunnen patiënten of hun ouders/vertegenwoordigers een eventuele bijwerking van een vaccin melden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-08-2014

Stuur door aan een vriend