Wat moet ik als werkgever doen bij ziekte van een werknemer?

Antwoord:

Als werkgever bent u verplicht een arbodienst in te schakelen om uw werknemers tijdens ziekte te begeleiden.

Is uw werknemer al langere tijd ziek dan moet u dit melden bij het UWV. Dat doet u uiterlijk op de eerste dag nadat uw werknemer 13 weken ziek is geweest. Meer informatie over de verplichtingen bij ziekte van werknemers kunt u opvragen bij het UWV.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-09-2011

Stuur door aan een vriend