Wat moet er in een startnotitie van de project-milieurapportage staan?

Antwoord:

De startnotitie moet duidelijke informatie bevatten over de voorgenomen activiteit, over de beschikbare alternatieven en over het onderzoek dat voor het milieueffectrapport (MER) zal worden uitgevoerd.

Deze informatie is aan het begin van de procedure nodig om insprekers, de Commissie milieueffectrapportage en wettelijke adviseurs in de gelegenheid te stellen een goed advies te geven over de richtlijnen voor het MER. Met de officieel vastgestelde richtlijnen kan de initiatiefnemer daarna het MER opstellen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend