Wat moet een vreemdeling doen als hij denkt vrijgesteld te zijn van het inburgeringsvereiste?

Antwoord:

Deze persoon kan de vrijstelling aanvragen bij de gemeente waar hij staat ingeschreven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-03-2013

Stuur door aan een vriend