Wat moet een vreemdeling doen als hij denkt vrijgesteld te zijn van het inburgeringsvereiste?