Wat moet de basisschool doen als mijn kind een besmettelijke ziekte heeft?  

Antwoord:

Het hangt er vanaf om welke besmettelijke ziekte het gaat. Bepaalde besmettelijke ziektes moeten door basisscholen verplicht worden gemeld bij de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Dit moet in verband met de Wet publieke gezondheid.

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.

De verplichte melding geldt bij de volgende aandoeningen:

  • diarree, als meer dan 1/3 deel van de klas klachten heeft binnen 1 week;
  • geelzucht;
  • huiduitslag/vlekjes, als er binnen dezelfde klas 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken;
  • scabiës (schurft), bij 3 gevallen in een klas;
  • meerdere gevallen van een andere ernstige infectieziekte in een korte tijd, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kan de basisschool uw kind maximaal 1 week verplichten thuis te blijven. Dit kan alleen als er duidelijke risico's zijn dat andere kinderen besmet kunnen raken.

De basisschool zal dan ook de overige ouders informeren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend