Wat levert de WBSO mij op?

Antwoord:

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verlaagt de loonkosten voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen aanzienlijk. Bij toewijzing van uw WBSO-aanvraag ontvangt u een tegemoetkoming in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO een vermindering van de af te dragen loonheffing over de loonkosten van S&O-medewerkers.

Voor actuele bedragen kijkt u op de site van Agentschap NL.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

20-04-2011

Stuur door aan een vriend