Wat levert de WBSO mij op?

Antwoord:

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verlaagt de loonkosten voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen aanzienlijk. Bij toewijzing van uw WBSO-aanvraag ontvangt u een tegemoetkoming in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO een vermindering van de af te dragen loonheffing over de loonkosten van S&O-medewerkers.

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft meer informatie over de WBSO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend