Wat kunnen wij doen nu achteraf blijkt dat er geen sprake was van eigen gebruik?

Antwoord:

Wanneer de verhuurder de huur heeft opgezegd omdat hij zelf in de woning wilde wonen en de rechter heeft de vordering toegewezen, dan moet de verhuurder de woning ook daadwerkelijk gaan bewonen. Blijkt namelijk achteraf dat de verhuurder helemaal niet de woning voor eigen gebruik wilde, dan is de verhuurder schadeplichtig jegens u, de huurder. U kunt dus schadevergoeding krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-06-2011

Stuur door aan een vriend