Wat kunnen we aan geluidsoverlast van de buren doen?

Antwoord:

Geluidsoverlast van de buren is een veelvoorkomend probleem.

Helpt overleg met de buren niet meer? Dan zult u een kortgedingprocedure moeten starten. In deze procedure kan aan de rechter verzocht worden te bepalen dat de buren op straffe van een dwangsom de overlast veroorzakende activiteiten achterwege laten.

Bewonen de buren een huurwoning? Dan kunt u eerst in overleg gaan met de verhuurder.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Stuur door aan een vriend