Wat kunnen we aan die geluidsoverlast van de buren doen?

Antwoord:

Geluidsoverlast van de buren is een veelvoorkomend probleem. Als overleg met de buren niet meer helpt, zult u een kortgedingprocedure moeten starten. In deze procedure kan aan de rechter verzocht worden te bepalen dat de buren op straffe van een dwangsom de overlast veroorzakende activiteiten achterwege laten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend