Wat kunnen vakbonden voor mij als werknemer doen?

Antwoord:

Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Denk hierbij aan:

 • cao-onderhandelingen;
 • verbetering van arbeidsomstandigheden;
 • advies geven;
 • bevordering van scholing en opleiding;
 • bij reorganisaties kan de vakbond met de werkgever een sociaal plan opstellen.

Ook als u geen lid bent van een vakbond profiteert u hier als werknemer van. U moet wél lid zijn om te profiteren van de individuele belangenbehartiging van de vakbond.

Ledenvoordelen

Leden van een vakbond kunnen persoonlijk juridisch advies krijgen op het gebied van werk en inkomen, bij letselschade en beroepsziekten en kunnen hulp krijgen met belastingformulieren. Vakbonden geven (gratis) rechtsbijstand bij arbeidsconflicten. Via de vakbond kunnen leden met korting verzekeringen afsluiten voor bijvoorbeeld ziektekosten of arbeidsongeschiktheid (voor zelfstandigen). Leden kunnen korting krijgen op reizen, diverse scholingen en cursussen.

Verder kunnen leden bij de vakbond terecht met vragen en problemen over bijvoorbeeld:

 • arbeidsomstandigheden (zoals klimaat en geluidhinder);
 • arbeidsverhoudingen (zoals ontslag en disciplinaire straf);
 • arbeidsvoorwaarden (zoals overwerk en functiewaardering);
 • arbeidssituatie (zoals discriminatie en kwesties rond fusie en reorganisaties);
 • belastingzaken (loon- en inkomstenbelasting);
 • schadezaken (zoals persoonlijke letselschade bij (bedrijfs)ongevallen en beroepsziekten);
 • sociale zekerheid (zoals pensioenen, uitkeringen bij ziekte).
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend