Wat kan UWV doen als ik geen indicatie Wet sociale werkvoorziening krijg?

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2015 kunt u niet meer instromen in de Wsw.

Heeft u een arbeidshandicap? Dan kan de gemeente aan UWV vragen of u in aanmerking komt voor beschut werk of dat u met begeleiding of aanpassen bij een gewone werkgever kunt werken. Misschien kunt u in aanmerking komen voor de extra banen die de werkgevers en de overheid creeëren voor mensen met een arbeidshandicap. UWV kijkt en beoordeelt of u daarvoor in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend