Wat kan ik doen tegen kindermishandeling?

Antwoord:

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • U kunt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) anoniem bellen voor advies. Een medewerker van het AMK bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u een melding doen van kindermishandeling.

Op de website Voor een veilig thuis vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar betrokken instanties.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

10-10-2012

Stuur door aan een vriend