Wat kan ik doen tegen de afwijzing van mijn bouwplan door de gemeente?

Antwoord:

U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit ter inzage. Binnen 6 weken na ter inzagelegging kan iedereen hierover zijn zienswijze indienen. In uw zienswijze licht u toe waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend