Wat kan ik doen nu mijn ex niet goed voor de kinderen zorgt?

Antwoord:

Als de situatie echt zo erg is, bespreek dan met uw ex of de kinderen bij u kunnen komen wonen.

Lukt het niet een afspraak hierover te maken met uw ex, dan kunt u een procedure ‘vaststelling hoofdverblijf’ bij de rechtbank opstarten. U en uw ex hebben namelijk het gezamenlijk ouderlijk gezag.

Is dit ook geen optie, dan kunt u bij de rechtbank een ondertoezichtstelling vragen. Wordt uw verzoek toegewezen, dan benoemt de rechtbank een gezinsvoogd die de situatie bij uw ex blijft controleren. De gezinsvoogd is bevoegd uw ex (en u) aanwijzingen te geven waar u zich aan moet houden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

12-12-2012

Stuur door aan een vriend