Wat kan ik doen als mijn ex niet meewerkt aan een DNA-test, ondanks een rechterlijk vonnis?

Antwoord:

U kunt een kort geding starten waarin u nakoming van het rechterlijk vonnis en medewerking aan het bloedonderzoek verzoekt op straffe van een dwangsom van €500 per dag.

Denk eraan dat in het geval de voorzieningenrechter, dat is de rechter die oordeelt in kortgedingzaken, uw vordering zal toewijzen, hij het bedrag aan verschuldigde dwangsommen vaak zal limiteren.

Als het opleggen van dwangsommen niet helpt, dan kunt u ook gijzeling vorderen totdat er aan het vonnis is voldaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Stuur door aan een vriend