Wat kan ik doen als ik studievertraging heb opgelopen?

Antwoord:

Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van je hogeschool of universiteit om gemiste studieonderdelen te mogen inhalen. Je moet dan kunnen aangeven door welke bijzondere omstandigheden u de vertraging heeft opgelopen. Geef ook aan welke studieonderdelen je alsnog wilt doen. Noem ook de naam van de docent die je geƬnformeerd hebt over je studievertraging.

Overleg ook met je studiebegeleider wat je het beste kunt doen. Met je studiebegeleider kun je bijvoorbeeld afspraken maken over het vervolg van je studie. Ook kan je begeleider je vertellen wat je kun doen als een tentamenresultaat dreigt te vervallen door de vertraging.

Bijzondere omstandigheden voor studievertraging

  • ziekte
  • zwangerschap
  • ziekte of overlijden van een ouder
  • concentratieproblemen
  • topsport

Meer informatie

Bij DUO vind je meer informatie over studievertraging.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend