Wat kan ik doen als ik studievertraging heb opgelopen?

Antwoord:

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van uw hogeschool of universiteit om gemiste studieonderdelen te mogen inhalen. U moet dan kunnen aangeven door welke bijzondere omstandigheden u de vertraging heeft opgelopen. Geef ook aan welke studieonderdelen u alsnog wilt doen. Noem ook de naam van de docent die u geìnformeerd hebt over uw studievertraging.

Overleg ook met uw studiebegeleider wat u het beste kunt doen. Met uw studiebegeleider kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over het vervolg van uw studie. Ook kan uw begeleider u vertellen wat u kunt doen als een tentamenresultaat dreigt te vervallen door uw vertraging.

Bijzondere omstandigheden voor studievertraging

  • ziekte
  • zwangerschap
  • ziekte of overlijden van een ouder
  • concentratieproblemen
  • topsport

Meer informatie

Bij DUO vindt u meer informatie over studievertraging.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2013

Stuur door aan een vriend