Wat kan ik doen als slachtoffer van een medische misser?

Antwoord:

Als u denkt dat u slachtoffer bent van een medische fout, dan kunt u het beste allereerst daarover in gesprek gaan met de betrokken arts of hulpverlener. Soms gaat het om een misverstand dat met een gesprek kan worden opgelost.

Bemiddeling

Wilt u hulp bij het aangaan van een gesprek? Dan kunt u meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de zorgorganisatie.

Er zijn ook andere mogelijkheden:

  • U kunt direct met uw klacht naar de klachtencommissie van de zorginstelling gaan. Iedere hulpverlener en instelling moet een klachtencommissie en een klachtenregeling hebben.
  • U kunt een schadevergoeding eisen via de verzekeraar van uw behandelaar of bij de civiele rechter.
  • U kunt bij lichamelijk letsel aangifte doen bij de politie.

U kunt uw klacht op verschillende plekken tegelijkertijd indienen. Bij Zorgbelang Nederland kunt u vragen naar de mogelijkheden die u heeft.

Inspectie

U kunt uw klacht niet indienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wel kunt u de Inspectie op de hoogte brengen van een klacht of situatie.

IGZ registreert waarover veel klachten binnenkomen. Zo nodig kan ze structurele tekortkomingen en calamiteiten aanpakken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2016

Stuur door aan een vriend