Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met het energielabel?

Antwoord:

Bent u niet tevreden met het energielabel dat aan uw huis is toegewezen of duurt het lang voordat u het energielabel krijgt? Dan kunt u het beste eerst proberen om er samen met uw adviseur uit te komen.

Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de certificerende instelling door wie de adviseur is gecertificeerd. Voor een overzicht hiervan kunt u terecht op de website van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL).

Helpt ook dit niet? Dan kunt u de klachtenregeling van de KvINL volgen. Bij een gegronde klacht krijgt u een nieuw energielabel en zijn de kosten van de klacht voor de adviseur. Bij een ongegronde klacht loopt u het risico dat u zelf de kosten van de klacht moet betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2015

Stuur door aan een vriend