Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met het energielabel?

Antwoord:

Bent u niet tevreden met het energielabel dat aan uw huis is toegewezen of duurt het lang voordat u het energielabel krijgt, dan kunt u het beste eerst proberen om er samen met uw adviseur uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de certificerende instelling door wie de adviseur is gecertificeerd. Voor een overzicht hiervan kunt u terecht op de website van de stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI). Helpt ook dit niet, dan kunt u de klachtenprocedure van de KBI volgen. Bij een gegronde klacht krijgt u een nieuw energielabel en zijn de kosten van de klacht voor de adviseur. Bij een ongegronde klacht loopt u het risico dat u zelf de kosten van de klacht moet betalen.

Bron: Postbus51

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend