Wat kan ik doen als de takken van de boom van mijn buren in mijn boom hangen?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg overhangende takken te verwijderen. U kunt de buurman vragen de desbetreffende takken te verwijderen. Mocht deze daar niet op reageren, dan kunt u het beste het verzoek nog eens per brief doen. In deze brief stelt u een bepaalde redelijke termijn, bijvoorbeeld 6 weken voor grotere bomen, waarbinnen de takken verwijderd moeten worden. Als uw buurman weigert aan uw verzoek te voldoen, zou u eventueel de takken zélf kunnen verwijderen.

Het snoeirecht is niet bedoeld om zo rigoureus te snoeien dat het voortbestaan van de boom in gevaar komt en de boom mag niet in hoogte teruggenomen worden. Tevens mag u niet op het terrein van uw buren komen. Ook hierbij is het weer aan te raden met elkaar proberen te overleggen om te voorkomen dat de verhouding voor altijd verstoord is.

Het bovenstaande geldt eveneens voor de onder uw erf doorschietende wortels van de bomen van uw buurman. Dit mag echter zonder aanmaning.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend