Wat kan ik doen als de verhuurder zegt dat hij mijn opzeggingsbrief nooit heeft gekregen?

Antwoord:

Om een huurovereenkomst rechtsgeldig op te zeggen, kent de wet 2 vereisten. Allereerst moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Daarnaast moet u de huurovereenkomst schriftelijk via een aangetekende brief of via een deurwaardersexploot opzeggen. Een exploot is een officieel stuk dat door de deurwaarder aan de verhuurder wordt overhandigd.

Als u de opzeggingsbrief niet aangetekend hebt verstuurd en de verhuurder de ontvangst ontkent, hebt u een probleem. U kunt namelijk niet bewijzen dat u de huur schriftelijk hebt opgezegd. U staat met lege handen. Dit was te voorkomen geweest door de huur per aangetekende brief op te zeggen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-06-2011

Stuur door aan een vriend