Wat kan ik doen als de verhuurder zegt dat hij mijn opzeggingsbrief nooit heeft gekregen?

Antwoord:

Om een huurovereenkomst rechtsgeldig op te zeggen, kent de wet 2 vereisten:

  1. Allereerst moet de opzegtermijn in acht worden genomen.
  2. Daarnaast moet u de huurovereenkomst schriftelijk via een aangetekende brief of via een deurwaardersexploot opzeggen.

Als u de opzeggingsbrief niet aangetekend hebt verstuurd en de verhuurder de ontvangst ontkent, hebt u een probleem. U kunt namelijk niet bewijzen dat u de huur schriftelijk hebt opgezegd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend