Wat kan ik doen als de gemeente niet binnen de termijn beslist op mijn aanvraag?

Antwoord:

De gemeente heeft een bepaalde periode de tijd om een beslissing te nemen. Dit heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Als er voor een bepaalde aanvraag geen wettelijke termijn is, dan geldt een redelijke termijn. Welke termijn redelijk is, hangt af van de soort beslissing.

Als de beslistermijn verstrijkt zonder dat een beslissing is genomen, kunt u het bestuursorgaan 'in gebreke stellen'. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling. Hierin wijst u het bestuursorgaan erop dat de beslistermijn is verstreken. En dat u recht heeft op een dwangsom wanneer u niet binnen 2 weken een beslissing ontvangt.

Na ontvangst van uw formulier heeft het bestuursorgaan 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Gebeurt dat niet? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Bovendien kunt u direct beroep instellen bij de rechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan zelf.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend