Wat kan ik als werknemer met de arbodienst bespreken?

Antwoord:

U kunt een arts van de arbodienst raadplegen over de volgende zaken:

  • De arbeidsomstandigheden en het werkklimaat op uw bedrijf of op de afdeling
  • Uw eigen arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld als u zich vaak ziek voelt of meldt
  • De oorzaken van uw ziekteverzuim en de mate waarin deze oorzaken werkgerelateerd zijn. Dan kan de arbodienst een advies uitbrengen op welke wijze u uw herstel kunt bespoedigen. Ook kijkt de dienst en of er (tijdelijke) aanpassingen in uw werkzaamheden noodzakelijk zijn, of dat u een (aanvullend) re-integratietraject nodig heeft
  • Het re-integratieplan, en met name de medische actiepunten hierin
  • Hoe lang uw ziekteperiode waarschijnlijk zal duren
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend