Wat kan ik als verhuurder doen als de huurder geen bezwaar indient, maar de huurverhoging ook niet betaalt? 

Antwoord:

In dat geval kunt u als verhuurder het volgende doen:

  • Als u het huurverhogingsvoorstel per aangetekende brief verstuurde naar de huurder, dan kunt u dit voorstel naar de Huurcommissie sturen en vragen of uw voorstel redelijk is. U moet dit doen binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. U moet een bewijs van aangetekende verzending bij uw verzoek aan de Huurcommissie voegen.
  • Als u het huurverhogingsvoorstel niet aangetekend verstuurde, dan moet u een aangetekende brief sturen, waarin u de huurder nogmaals wijst op het huurverhogingsvoorstel. Deze brief noemen we de 'rappelbrief'. U moet deze rappelbrief binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging naar de huurder sturen.

Als de huurder niet instemt met uw huurverhogingsvoorstel dan kan de huurder tot 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum, de Huurcommissie vragen of het voorstel redelijk is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend