Wat is werktijdverkorting?

Kort antwoord:

 

Antwoord:

Een werkgever kan de werktijd van zijn werknemers verkorten wanneer er door bijzondere omstandigheden minder werk is. Hij moet daarvoor een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning krijgt hij alleen bij buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld bij een brand, epidemie of overstroming. Met die vergunning kan hij voor zijn werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij UWV voor de uren dat zij niet werken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend