Wat is WBSO?

Antwoord:

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten van ondernemers voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. De WBSO kent 3 faciliteiten, te weten:

  • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing;
  • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers;
  • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend