Wat is voorlopige hechtenis en nachtdetentie voor jongeren?

Antwoord:

Als een jongere verdacht wordt van een misdrijf, kan de politie hem of haar oppakken. In afwachting van de uitspraak van de rechter verblijft de jongere dan in een justitiële jeugdinrichting. Dit is voorlopige hechtenis.

Soms is het in zo’n geval mogelijk dat de jongere alleen 's avonds en ’s nachts in een inrichting verblijft. Overdag gaat de jongere gewoon naar school of naar het werk. Dit is nachtdetentie.

Bedoeling nachtdetentie

De bedoeling van nachtdetentie is om schadelijke effecten van het (voorlopig) vastzitten zo veel mogelijk te beperken en de relatie met de omgeving zo veel mogelijk intact te houden.

Voorwaarden nachtdetentie

De rechter bepaalt of een jongere in aanmerking komt voor nachtdetentie. Voor nachtdetentie geldt een aantal voorwaarden:

  • De jongere is tussen 12 en 18 jaar oud.
  • De jongere heeft een strafbaar feit gepleegd waarvoor qua zwaarte en ernst voorlopige hechtenis kan worden gevorderd.
  • De jongere heeft een ‘zinvolle, gestructureerde dagbesteding’ zoals school, werk of dagbehandeling in een instelling.
  • De dagbesteding is binnen een redelijke termijn te bereiken in verband met het dagelijks vervoer.
  • De jongere gaat akkoord met de voorwaarden en tekent hiervoor een contract.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend