Wat is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)?  

Antwoord:

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) is een vorm van voortgezet onderwijs die 6 jaar duurt. Met een vwo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar een universiteit of hogeschool. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Het vwo is gesplitst in de onderbouw (3 jaar) en de bovenbouw (3 jaar). Na de onderbouw kunnen leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De meeste leerlingen gaan door naar de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen. Daarmee kunnen zij zich in een bepaalde richting specialiseren.

Atheneum en gymnasium

Op het gymnasium is het volgen van een klassieke taal verplicht, op het atheneum niet. Op het gymnasium krijgen leerlingen in de onderbouw Grieks en Latijn. In de bovenbouw kunnen zij beide vakken blijven volgen of beslissen dat ze alleen Grieks of alleen Latijn volgen. Op het atheneum wordt Latijn of Grieks soms gegeven als keuzevak.

Onderbouw vwo

In de eerste 3 jaren van het vwo, de onderbouw, volgen leerlingen algemene vakken. De invulling van deze vakken is globaal beschreven in kerndoelen. De scholen bepalen zelf hoe zij deze kerndoelen invullen.

Bovenbouw vwo

De bovenbouw wordt ook wel de 2e fase genoemd. In de 2e fase kunnen leerlingen een richting of profiel kiezen waarin zij zich specialiseren. Een profiel bestaat uit een aantal vakken. Naast verplichte vakken zijn er keuzevakken die horen bij het profiel en een deel vrije ruimte. De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Aan het eind van de 6e klas doen zij examen.

Profielen

Leerlingen in de bovenbouw van het vwo kunnen kiezen uit 4 richtingen of profielen:

  • natuur en techniek (NT);
  • natuur en gezondheid (NG);
  • economie en maatschappij (EM);
  • cultuur en maatschappij (CM).

Meer informatie

Een overzicht van de vakken in een profiel en informatie over de bovenbouw vindt u in het Zakboek tweede fase en in het Dossier Voortgezet onderwijs. Algemene informatie over het vwo kunt u vinden in de Onderwijsgids voortgezet onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend