Wat is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)?  

Antwoord:

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een vorm van voortgezet onderwijs. Het vmbo is ontstaan in 1999 door het samenvoegen van het vroegere voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). Het vmbo bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).

Duur en opbouw vmbo

Het vmbo duurt 4 jaar. De eerste 2 jaar heten de onderbouw. Alle leerlingen krijgen dan dezelfde vakken. Hierna begint de bovenbouw. In de bovenbouw kiest elke leerling een leerweg en een sector.

Lwoo en praktijkonderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Daarnaast kunnen leerlingen binnen het vmbo praktijkonderwijs volgen.

Meer informatie

De Onderwijsgids voortgezet onderwijs bevat meer informatie over het vmbo.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend