Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?  

Antwoord:

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Er zijn speciale programma's waarin deze kinderen spelenderwijs hun taalachterstand kunnen inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.

De gemeente kiest welk programma er wordt gebruikt. De meest gebruikte programma’s zijn Piramide en Kaleidoscoop.

Piramide

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Zo nodig begeleiden de pedagogische medewerkers, de leiders of de leerkrachten bij het spelen en leren. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor de totale ontwikkeling van het kind. Kinderen leren prettig met elkaar om te gaan en plezier te hebben in hun spel.

Kaleidoscoop

Het programma Kaleidoscoop is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. In de afgelopen jaren is Kaleidoscoop ook ontwikkeld voor babygroepen van kinderdagverblijven, voor de buitenschoolse opvang (bso) en voor groep 3 en verder.

Meer informatie

Voor meer informatie over VVE kunt u terecht bij de gemeente of bij de peuterschool of kinderopvang bij u in de buurt. Daarnaast vindt u informatie bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2013

Stuur door aan een vriend