Wat is voor- en vroegschoolse educatie?  

Antwoord:

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor peuters en kleuter met een (taal)achterstand. Er zijn speciale programma's waarin deze kinderen spelenderwijs hun taalachterstand kunnen inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden door peuterspeelzalen en door de kinderopvang. De basisscholen organiseren vroegschoolse educatie.

De meest gebruikte programma’s zijn Piramide en Kaleidoscoop.

Voor meer informatie over VVE kunt u terecht bij de gemeente. Ook op de website van het Nederlands Jeugdinstituut is informatie over VVE te vinden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2014

Stuur door aan een vriend