Wat is vervangende leerplicht?

Antwoord:

Vervangende leerplicht is bedoeld voor kinderen vanaf 14 jaar die het volledig dagonderwijs niet kunnen volgen. Tijdens de vervangende leerplicht volgen deze kinderen gedurende 1 schooljaar een aangepast programma. Praktijkonderwijs vormt een belangrijk deel van dit programma. Vervangende leerplicht moet u aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Bij deze aanvraag voegt u het begeleidingsprogramma van de school toe en de onderwijs- en praktijkdoelen die uw kind moet halen tijdens de vervangende leerplicht.

De Dienst Uitvoering Onderwijs houdt een landelijke registratie van deze vrijstelling van de leerplicht bij om te voorkomen dat deze kinderen als vroegtijdig schoolverlaters worden gezien.

De goedkeuring van de gemeente is 1 schooljaar geldig. U kunt de vervangende leerplicht laten verlengen met nog een schooljaar. Dat moet minimaal 8 weken voor het einde van het schooljaar gebeuren. Hiervoor heeft u een verklaring nodig van het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven. In deze verklaring moet staan dat een terugkeer naar het volledige dagonderwijs niet raadzaam is.

U kunt vervangende leerplicht voor uw kind, samen met het bestuur van de school,aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Bij deze aanvraag voegt u het begeleidingsprogramma van de school toe. Dit programma bevat de onderwijs- en praktijkdoelen die uw kind moet halen tijdens de vervangende leerplicht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-12-2013

Stuur door aan een vriend