Wat is terrorisme?

Antwoord:

Terrorisme is het met ideologische motieven plegen van of dreigen met geweld dat op mensenlevens is gericht. Ook het toebrengen van ernstige maatschappijontwrichtende schade is terrorisme.

Terrorisme heeft als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-10-2012

Stuur door aan een vriend