Wat is pleegzorg? 

Antwoord:

Pleegzorg is zorg voor kinderen die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Pleegzorg kent verschillende vormen. Voor sommige kinderen is enkele weken opvang voldoende, voor andere is het noodzakelijk dat ze jaren bij hun pleegouders wonen, soms tot ze meerderjarig zijn. Pleegzorg is eigenlijk bedoeld als tijdelijke oplossing. Het is meestal de bedoeling dat de kinderen teruggaan naar hun eigen ouders, zodra dat mogelijk is.

Soorten plaatsing

Als de natuurlijke ouders er zonder tussenkomst van een rechter mee instemmen dat hun kind in een pleeggezin wordt geplaatst (uithuisplaatsing), dan wordt dat een vrijwillige plaatsing genoemd. Als de rechter beslist tot uithuisplaatsing, dan is sprake van een justitiële plaatsing.

Relatie met de natuurlijke ouders

Pleegzorg is geen adoptie. U krijgt als pleegouder niet het gezag over een kind. De relatie met de eigen ouders blijft voor de kinderen altijd van belang. In bijna alle situaties hebben de pleegkinderen in meer of mindere mate contact met hun eigen ouders.

Rechten pleegouders

Pleegouders hebben een belangrijke taak. Zij ontvangen daarvoor een financiële vergoeding. Een pleegouder die een kind langdurig verzorgt en opvoedt, heeft een aantal rechten die ‘gewone’ ouders ook hebben. Bijvoorbeeld het recht op zorgverlof wanneer het pleegkind ziek is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend