Wat is pensioengevend inkomen?

Antwoord:

Pensioengevend inkomen is het salaris dat meetelt voor de pensioenberekening. Meestal is dit het bruto jaarsalaris.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-05-2016

Stuur door aan een vriend