Wat is passend onderwijs?

Antwoord:

Passend onderwijs betekent dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, ook als er extra ondersteuning nodig is. Met passend onderwijs kunnen leerlingen met beperkingen zoveel mogelijk regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouders hoeven niet zelf op zoek naar een geschikte school. Zij kunnen hun kind op een school naar keuze aanmelden. Scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen om een passend onderwijs te realiseren.

Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend