Wat is Passend onderwijs?

Antwoord:

Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen gaan in de regio samenwerken om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden op een van de scholen.

De school moet zorgen voor passend onderwijs voor uw kind. U hoeft als ouder dus niet zelf alle scholen af om een plek voor uw kind te vinden.

Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-01-2013

Stuur door aan een vriend