Wat is palliatieve zorg?

Antwoord:

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een ongeneeslijke ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Bij palliatieve zorg is de patiënt in de laatste fase van zijn leven. In de palliatieve zorgverlening is aandacht voor de lichamelijke klachten van de patiënt, maar ook voor psychische, sociale en/of spirituele problemen bij de patiënt en zijn naasten.

Ziekenhuizen en hospices bieden palliatieve zorg. Maar u kunt ook thuis palliatieve zorg krijgen.

Meer informatie

Zoekt u informatie en /of lotgenotencontact? Patiënten, naasten en anderen kunnen terecht op Ongeneeslijk.nl. Bij Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van voorzieningen die palliatieve zorg bieden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend