Wat is palliatieve sedatie?

Antwoord:

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in zijn laatste levensfase om zijn lijden te verlichten. Een arts mag dit alleen doen als hij verwacht dat de patiënt niet langer dan 2 weken te leven heeft.

Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Doel is namelijk niet om de patiënt eerder te laten sterven. Palliatieve sedatie valt dus niet onder de euthanasiewetgeving. Een arts hoeft palliatieve sedatie daarom niet te melden of te laten toetsen.

Meer informatie

Meer informatie over palliatieve sedatie vindt u bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG) en bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend