Wat is palliatieve sedatie?

Antwoord:

Palliatieve sedatie houdt in dat opzettelijk het bewustzijn wordt verlaagd bij een patiënt in zijn laatste levensfase. Deze bewustzijnsverlaging wordt meestal bereikt door een combinatie van morfine en een slaapmiddel. De patiënt komt in een soezerige toestand of valt in slaap.

Palliatief betekent verzachtend of verlichtend. Sedatie wil zeggen: kalmeren, geruststellen.

Meer informatie

Meer informatie over palliatieve zorg vindt u bij hetnetwerk palliatieve zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-11-2014

Stuur door aan een vriend