Wat is palliatieve sedatie?

Antwoord:

Palliatieve sedatie houdt in dat bij een patiënt in zijn laatste levensfase het bewustzijn opzettelijk wordt verlaagd. De bewustzijnsverlaging wordt meestal bereikt door een combinatie van morfine en een slaapmiddel. De patiënt komt in een soezerige toestand of valt in slaap.

Palliatief betekent verzachtend of verlichtend. Sedatie wil zeggen: kalmeren, geruststellen.

Meer informatie

Meer informatie over palliatieve zorg vindt u bij het netwerk palliatieve zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-11-2013

Stuur door aan een vriend