Wat is onheuse bejegening?

Antwoord:

Bejegening is de manier waarop iemand behandeld wordt. Onheuse bejegening is een onjuiste behandeling. Dit kan bijvoorbeeld discriminatie zijn.

Bij het College voor de Rechten van de Mens kunt u een klacht indienen als er mogelijk sprake is van discriminatie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-08-2016

Stuur door aan een vriend