Wat is materiële schade?

Antwoord:

Materiële schade bestaat uit de uitgaven die u als gevolg van het letsel hebt gedaan. Dit kunnen zijn:

  • medische kosten
  • verlies van inkomsten
  • kosten van huishoudelijke hulp
  • kosten voor beschadigde kleding
  • vervoerskosten

Om voor een uitkering van het Schadefonds in aanmerking te komen, moeten deze kosten direct het gevolg zijn van het opgelopen letsel.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-10-2012

Stuur door aan een vriend