Wat is leerlinggebonden financiering (lgf) en voor wie is het bedoeld?  

Antwoord:

Leerlinggebonden financiering (lgf) wordt ook wel rugzak of rugzakje genoemd. Lgf is extra geld van de overheid voor leerlingen die meer zorg en begeleiding op school nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met een handicap, gedragsstoornis of psychisch probleem. Scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gebruiken de lgf voor extra voorzieningen, zodat deze leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Het kabinet wil de huidige regeling per 1 augustus 2014 laten vervallen. In plaats van het rugzakje wordt dan het Passend Onderwijs ingevoerd.

Lgf is bedoeld voor leerlingen met een handicap of stoornis die zonder extra voorzieningen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het gaat om leerlingen met:

  • een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap
  • psychiatrische problemen
  • ernstige leerproblemen en/of gedragsproblemen
  • een meervoudige handicap
  • een langdurige ziekte
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-06-2012

Stuur door aan een vriend