Wat is kinderopvang?

Antwoord:

Kinderopvang houdt in dat uw kinderen door anderen verzorgd worden als u niet aanwezig bent.

Kinderopvang kan plaatsvinden in een kinderopvangcentrum, maar bijvoorbeeld ook bij een gastouder of bij u thuis.

De kwaliteit van de opvang wordt bewaakt door de GGD, de gemeente en de overheid. Ook heeft een kinderopvangcentrum altijd een oudercommissie die het bestuur van het kinderopvangcentrum advies geeft. De kwaliteit, het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend